CESIN – Centrul pentru Ştiinţă şi Inovaţie în Medicină Nutriţională

Centrul pentru Știință și Inovație în Medicină Nutrițională
-CESIN-

Stimaţi parteneri,

Comitetul Director al Asociaţiei pentru Sănătate şi Programe Medicale (ASPM), are deosebita plăcere de a vă anunţa lansarea CENTRULUI PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI INOVAȚIE ÎN MEDICINA NUTRIȚIONALĂ (CESIN), un proiect dezvoltat de ASPM, având ca parteneri științifici Universități de Medicină și Farmacie din România și Instituții Sanitare, iar ca parteneri interesați Asociații de Pacienți, Companii Farmaceutice, Autorități din domeniul sanitar şi Furnizori de Servicii în domeniul sănătății.

CESIN este un proiect dezvoltat la nivel național, care prin parteneriatele agreate își propune să impulsioneze dezvoltarea conceptului de nutriție medicală în România. În acest sens, vom desfăşura în perioada următoare programe de perfecționare a cadrelor medicale în domeniul medicinei nutriționale, în vederea dezvoltării conceptului de intervenţie nutrițională care asociat cu terapiile convenţionale determină un impact pozitiv asupra evoluţiei pacienților cu afecțiuni cronice. Prin această direcţie de dezvoltare, CESIN își propune să devină cel mai avansat centru de expertiză din România în domeniul medicinei nutriționale cu adresabilitate către bolnavii cronici.

Ştim cu toţii că, în ultimii ani, s-a vorbit tot mai mult despre ceea ce înseamnă un stil de viaţă sănătos. În aceste condiţii, abordarea CESIN are un rol esenţial, deoarece atunci când vorbim despre optimizarea stilului de viaţă vorbim despre o nutriţie echilibrată. Dezechilibrele nutriţionale sunt prezente în mai mult de 80-90% din totalul patologiilor existente, iar complexitatea modificărilor metabolice face din abordarea intervenţiei nutriţionale o acţiune esenţială. Intenționăm să creăm la nivel naţional o rețea de specialişti cu competenţe în abordarea intervenţiei nutriționale pentru pacienţii cu afecțiuni cronice, referindu-ne la o abordare pe mai multe paliere: academic – promovând perfecționarea specialiștilor la nivel universitar, având suportul parteneriatelor noastre cu Universitățile de Medicină și Farmacie din țară; perfecționare continuă – a medicilor specialiști, a medicilor de familie, a farmaciștilor și a cadrelor medii printr-o serie de seminarii și webinarii coordonate atât la nivel naţional cât și la nivel regional cu ajutorul instituțiilor partenere, conform unei programe de perfecționare bine definite.

De asemenea, CESIN îşi doreşte să dezvolte proiecte de cercetare medicală în domeniul nutriţiei medicale, precum şi programe de suport specializate pentru a susţine intervenţia nutriţională.

  • Viziunea CESIN este aceea de a oferi pacienților cu afecțiuni cronice o îngrijire mai bună printr-o nutriție adecvată stării lor de sănătate, adaptată și livrată prin serviciile de asistență medicală.
  • Misiunea CESIN este să sprijine calitatea intervențiilor și serviciilor nutriționale pentru a servi cel mai bine intereselor pacienților cu afecțiuni cronice, profesioniștilor din domeniul sănătății și urnizorilor de servicii medicale prin programe medicale specifice de perfecționare.

Scopul CESIN este să aducă intervenţia nutrițională între indicaţiile primordiale în procesul tratării şi îngrijirii pacienților și îşi propune crearea unui mediu care să ofere acces echitabil la serviciile medicale şi produsele de nutriție medicală, susținând nevoile pacienților din România.

Valorile CESIN sunt cele care guvernează etica, valoarea academică, probitatea ştiinţifică, şi nu în ultimul rând, valoarea umană a activităţii noastre.

Am conştientizat importanța construirii și dezvoltării acestei rețele de specialiști la nivel naţional, care va avea un impact major în cadrul sistemului sanitar românesc prin contribuția pe care o vor aduce şi prin îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienților cu afecţiuni cronice.

Vom iniţia şi dezvolta dezbateri între lideri renumiți în domeniul medicinei nutriționale, atât din ţară cât şi din afara ei, coroborat cu o abordare multidisciplinară, şi vom facilita accesul la cercetare în domeniul medicinei nutriţionale prin centrul specializat CESIN.
CESIN este un proiect de anvergură care îşi propune să dezvolte programe la cel mai înalt nivel academic. Astfel, întreaga activitate ştiinţifică a programului este coordonată de Comitetul Ştiinţific alcătuit din specialişti de renume, profesori şi clinicieni de înaltă ţinută academică şi membrii fondatori ai CESIN, care propun şi supervizează întreaga activitate pornind de la dorinţa de a împărtăşi expertiza şi experienţa de excepţie.

În acest sens, vă invităm alături de noi pentru susţinerea şi implementarea acestor proiecte atât ca viitori parteneri cât şi în calitate de iniţiatori de proiecte în contextul prezentat.

Vă mulţumim pentru interesul pe care îl acordaţi acestor proiecte inovatoare care vor schimba în viitor felul în care vom înţelege şi trata pacienţii și îi vom ajuta să iși îmbunătățească calitatea vieții.

Cu deosebită consideraţie,
COMITETUL ŞTIINŢIFIC CESIN
CENTRUL PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI INOVAȚIE ÎN MEDICINA NUTRIȚIONALĂ
ASOCIAȚIA PENTRU SĂNĂTATE ȘI PROGRAME MEDICALE

Membrii Fondatori

Profesor Univ. Dr. Gabriela Radulian – Specialitate Diabet și Nutriție – UMF “Carol Davila” București

Profesor Univ. Dr. Mircea Diculescu – Specialitate Gastroenterologie – UMF “Carol Davila” București

Profesor Univ. Dr. Dan Gheonea – Specialitate Gastroenterologie – UMF Craiova

Profesor Univ. Dr. Adrian Goldiș – Specialitate Gastroenterologie – UMF “Victor Babeș” Timișoara

Profesor Univ. Dr. Adrian Vlad – Specialitate Diabet și Nutriție – UMF “Victor Babeș” Timișoara

Profesor Univ. Dr. Ligia Petrica – Specialitate Nefrologie – UMF “Victor Babeș” Timișoara

Conf. Univ. Dr. Liliana Gîrneață – Specialitate Nefrologie – UMF “Carol Davila” București

Asist. Univ. Dr. Ileana Teodoru – Specialitate Diabet și Nefrologie – UMF “Carol Davila” București

Asociaţia pentru Sănătate şi Programe Medicale (ASPM)

Proiect dezvoltat de Asociaţia pentru Sănătate şi Programe Medicale (ASPM).

Scopul proiectului:

  • Dezvoltarea competenţelor profesionale ale medicilor din diferite arii terapeutice pentru nutriţia pacienţilor cronici;
  • Conştientizarea nevoii de dezvoltare a competenţelor în nutriţia pacienţilor cronici;
  • Dezvoltarea de cursuri post-universitare acreditate de Ministerul Educaţiei, având ca scop nutriţia pacienţilor cronici;
  • Dezvoltarea unor programe de educaţie medicală continuă pentru medici din multiple arii terapeutice privind nutriţia pacienţilor cronici;
  • Dezvoltarea unor materiale educaţionale privind nutriţia pacienţilor cronici;
  • Conştientizarea importanţei nutriţiei specializate în rândul pacienţilor cronici cu multiple afecţiuni.

Implementarea proiectului:

Proiectul va fi implementat de Asociaţia pentru Sănătate şi Programe Medicale

Partenerii proiectului sunt: HWI Innovative Technologies şi CEBIS International; în timp, alţi parteneri vor fi invitaţi să susţină acest proiect.